Bli medlem

Det är lätt att bli medlem!

Betala 200 kr på bankgiro 564-7987

Glöm inte ange namn adress och e-mail.

För dig under 26 år är medlemsavin 100 kr.

 

VÄLKOMMEN!